Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Regulamin pracowni komputerowej

Regulamin pracowni komputerowej

 

  1. Uczniowie mogą przebywać w pracowni jedynie pod opieka nauczyciela.
  2. Sprzętem i zasobami programowymi zarządza opiekun pracowni.
  3. Nauczyciel przydziela każdemu uczniowi odpowiednie zasoby programowe i sieciowe.
  4. Nie wolno bez zgody opiekuna pracowni instalować oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.
  5. Użytkownicy mogą korzystać z danych przyniesionych na nośnikach po uprzednim ich sprawdzeniu programem antywirusowym.
  6. Z Internetu można korzystać jedynie w zakresie określonym przez nauczyciela.
  7. Podczas korzystania z usług internetowych: poczta, grupy dyskusyjne itp. Należy zachowywać się w sposób kulturalny.
  8. Nie wolno otwierać ani przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi i moralnymi.
  9. Uczniowie maja obowiązek informowania nauczyciela o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach w działaniu komputerów.
  10. Każdy użytkownik pracowni ma obowiązek szanować sprzęt komputerowy i wyposażenie pracowni, zawsze zostawiać po sobie porządek na stanowisku pracy.

 

Niedziela, 2018-12-16

Imieniny: Albiny, Sebastiana