Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Profilaktyka i bezpieczeństwo

Artykuły

W SP10 agresji i przemocy mówimy - NIE!

2019-01-23
Powiększ zdjęcie

Agresji NIE

 

 

 

 

 

W SP10 wspólnie z uczniami, nauczycielami,
rodzicami i środowiskiem pozaszkolnym
działamy
PRZECIW PRZEMOCY i AGRESJI:

1. Szkoła prowadzi diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.

2. Reagujemy na  przejawy agresji i przemocy oraz zapewniamy pomoc.

3. Szkolimy kadrę,  by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.

4. Organizujemy uczniom  zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.

5. Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.

6. Mamy sojuszników -  szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy.

7. Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.

Czytaj więcej o: W SP10 agresji i przemocy mówimy - NIE!

Czwartek, 2019-01-24

Imieniny: Felicji, Roberta