Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Innowacja w klasach czwartych 2017/18

Informacja dla rodziców uczniów obecnych klas trzecich 

 

KLASA działań twórczych inspirowanych edukacyjnymi i kulturalnymi możliwościami, wynikającymi z funkcjonowania w środowisku wrocławskim:

DZIAŁAMY Z PASJĄ – ROZWIJAMY SKRZYDŁA KREATYWNOŚCI WE WROCŁAWIU!

Organizowanie w sposób planowy zajęć, mających na celu:

- motywowanie do aktywności w zakresie rozwijania własnych mocnych stron i zainteresowań, poszukiwania właściwego środka wyrazu, sposobu ekspresji dla swoich odkrywanych, pasji, ale również działań zespołowych, we współpracy, na rzecz środowiska lokalnego („oddolne” życie kulturalne  w naszej Szkole– spotkania w dyskusyjnym klubie czytelniczym, warsztaty z twórczego pisania i rozwijania językowej sprawności, trening twórczości, kawiarenka językowa, kulturalny HYDE PARK; otwarcie na niestandardowe myślenie);

- doświadczanie zróżnicowanych możliwości ekspresji (techniki teatralne, praca nad głosem, innymi formami wizualizowania swoich pomysłów),

- stosowanie inspirujących rozwiązań metodycznych (teatr, gry edukacyjne, projekty, dni tematyczne, lekcje „odwrócone”, wykorzystywanie możliwości technologicznych – wzajemne uczenie się nowych umiejętności, …);

- poszukiwanie sposobów efektywnego korzystania z bogactwa propozycji edukacyjnych, kulturalnych Wrocławia  (rozwijanie współpracy w ramach DFN, z American Corner, Alliance Francaise, Biblioteką Pedagogiczną, Ossolineum, Mediateką, Towarzystwem Miłośników Wrocławia, Domem Europy, WCRS…; poszukiwanie formuły na włączanie się w działania CBK FAMY na Psim Polu), spotkania z ciekawymi ludźmi, pasjonatami w różnych dziedzinach – podpatrywanie warsztatu pracy;

- rozwijanie działań i współpracy z wykorzystaniem platformy e-Twinning jako sposobu na podnoszenie kompetencji w zakresie TIK oraz upowszechnianie wypracowanych rezultatów;

- pomoc w ukierunkowaniu dalszych kroków, jeśli chodzi o odkryte talenty – docieranie do specjalistycznego wsparcia;

- edukacja (okołowrocławska, lokalna) regionalna jako istotny aspekt realizowanych przedsięwzięć.

KONCEPCJA PROGRAMOWA ZAJĘĆ (POZNAĆ-DOŚWIADCZYĆ-ZROZUMIEĆ) wynika z potrzeby zakorzeniania w MAŁEJ OJCZYŹNIE i promowania miejsca, z którym się identyfikujemy.

Kształcenie w zakresie edukacji regionalnej i kulturowej jest ważne w przygotowaniac do dorosłości i świadomego uczestniczenia w życiu społecznym; zainteresowanie najbliższym otoczeniem (osiedlem, miastem, regionem) to sposób na kształtowanie tożsamości, budowanie więzi z ludźmi, miejscem (JESTEM STĄD).

Regionalizm w dydaktyce to nauczanie interdyscyplinarne, włączające różne przedmioty i rozwijające wszechstronne umiejętności (historia, sztuka, język, przyroda…; zakładana wieloaspektowość oddziaływań); umożliwia to rozwój uczniowskich umiejętności komunikacji, współpracy, poszukiwania/pozyskiwania informacji, analizy źródeł, radzenia sobie w różnych sytuacjach, przy czym istotne wydaje się podążanie za rozbudzanymi uczniowskimi zainteresowaniami, zejście z oczywistych, wyznaczonych, typowo szkolnych szlaków edukacyjnych, nastawienie na twórcze poszukiwania, realizowanie własnych pomysłów na docieranie do wiedzy i kształtowanie wielorakich kompetencji.

ZAPLANOWANE ZAJĘCIA będą korespondowały z lekcjami i realizowanym programem nauczania, stanowiąc ich uzupełnienie, zarówno w zakresie treści, jak i metod (współ)pracy;  odbywać będą się nie tylko w szkole, ale i w terenie (wymiar praktyczny). Realizowane w systemie 2-godzinnych zajęć dodatkowych, prowadzonych przez nauczycieli (z uwzględnieniem zasobów, edukacyjnego doświadczenia, własnych pasji, w obszarach: treningu twórczego, artystycznej ekspresji – np. warsztaty teatralne).

Nauczyciele różnych przedmiotów, uczący w klasie, realizując konkretne zagadnienie, tworzyć będą zespół koordynowany przez prowadzących zajęcia dodatkowe - dla zwielokrotnienia efektów dydaktycznych na to samo zagadnienie patrzeć będziemy z różnych perspektyw, równocześnie podejmując podobną tematykę na wielu zajęciach edukacyjnych (korelacja treści, nauczanie blokowe). Treści zostaną zgrupowane w bloki tematyczne, których każdy będzie miał swoje hasło przewodnie, a „wokół” niego będzie się koncentrować praca nauczycieli przy inspirowanej, poszerzanej sukcesywnie aktywności i samodzielności poznawczej uczniów.

Podstawowym założeniem programowym jest aktywizacja twórcza dzieci dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, wykorzystywanie uczniowskich umiejętności, zainteresowań, uzdolnień dla zdobywania wielorakich kompetencji; propagowanie wiedzy w ciekawych formach i rozmaitych aspektach (kulturowym, społecznym, historycznym, artystycznym, z akcentem na wymiar praktyczny podejmowanych działań i stopniową zmianę perspektywy – z bycia uczonym na poszerzanie zakresu współdziałania w edukacji).

 

 

 

 

POSZUKIWACZE PRZYRODY I MATEMATYKI czyli myślenie ma moc!

 

Głównym celem realizacji innowacji  przyrodniczo-matematycznej jest  pobudzenie  kreatywności i twórczego  myślenia uczniów poprzez ćwiczenia praktyczne rozwijające umiejętności wykorzystania wiedzy do nieszablonowego pokazywania związku nauk ścisłych z otaczającym nas światem. Zajęcia pozwolą ukazać, że nauki ścisłe  są  niezwykle użyteczne, bo pomagają  w rozwiązywaniu różnorodnych problemów, wyrabiają  umiejętności spostrzegania, logicznego myślenia, które są potrzebne każdemu człowiekowi i ułatwiają rozumienie związków między światem przyrodniczym, wielkościami fizycznymi, matematycznymi,  a zasadami czy regułami otaczającymi każdego z nas  na co dzień w życiu. Wielotorowość w poszukiwaniu rozwiązań problemów, szukanie rozwiązań niezwykłych, uważna obserwacja i analiza, umiejętność stawiania różnorodnych hipotez i ich weryfikacja, to główne założenia programu.

Obszary tematyczne:

1. Dotykam, patrzę, słucham...obserwuję i obliczam...zmysły w ataku

2. Wyruszam w nieznane, aby stało się bliższe- odkrywanie okolicy czyli ile na planie, a ile w rzeczywistości?

3. Patrzę w niebo czyli paskale, hektopaskale, milimetry, Celsjusze i Fahrenheity- jak się odnaleźć?

4. Świat widziany okiem mikroskopu - odkrywamy sekrety laboratorium przyrodniczo-matematycznego

5. Mój organizm czyli niesamowity świat anatomii - ciało człowieka jak wieża Eiffla - konstrukcje

6. Las, łąka, pole- lupa, lornetka, aparat fotograficzny - dzielimy, mnożymy, dodajemy owady

7. Substancje, mieszaniny czyli litry i mililitry - przyrodniczo - matematyczna piaskownica

8. Przyrodniczy Wrocław- instytucje, muzea, tereny zielone

9. Pięciokąty  foremne w ogrodzie, czyli złoty podział w przyrodzie

10. Symetria w przyrodzie nie jest przypadkiem

11. Obwód zamknięty w plastrach miodu – o zależności obwodu od ilości boków

12. Czy minuta może mieć 61 sekund?- zależności w mierzeniu czasu

13. Umiesz liczyć ? Licz na siebie! – sprytne rachunki

14. Niemożliwe, a jednak prawdziwe -  informacje ukryte w słupkach, liniach i kołach

15. Planuję, programuję, wykonuję – fraktale i coś o nich

16. Matematyczny Wrocław – w sztuce, architekturze i miejscach użytkowych


                                                                              

 

Lipiec
pnwtsrczptsond
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Poniedziałek, 2017-07-24

Imieniny: Kingi, Krystyna