Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Szczegóły organizacyjne

Uwaga - nowe informacje:

W związku z prośbą rodziców o wydłużenie terminu składania wniosków do klas z innowacjami informuję, że wnioski będą przyjmowane do dnia 03.07.2017 roku. Ze względu na dalszą procedurę zgłaszania innowacji do Kuratorium Oświaty termin nie może być już wydłużany. Więcej informacji na stronie zostanie podanych po zakończeniu przyjmowania wniosków.

dyrektor szkoły

 


Szczegóły organizacyjne i harmonogram:

  1. Po zebraniu odpowiedniej liczby wniosków od rodziców tworzone są dwie klasy z innowacjami: DZIAŁAMY Z PASJĄ – ROZWIJAMY SKRZYDŁA KREATYWNOŚCI WE WROCŁAWIU! oraz
    POSZUKIWACZE PRZYRODY I MATEMATYKI czyli myślenie ma moc! - więcej szczegółów w zakładce Innowacja w klasach czwartych 2017/18
  2. Rodzice otrzymają w zeszytach kontaktowych od wychowawców rekomendację z informacją o predyspozycjach swojego dziecka.
  3. Po zebraniu chętnych i utworzeniu dwóch klas czwartych z innowacjami z pozostałych 9 klas tworzonych jest 8 oddziałów poprzez rozdzielenie dzieci z 3 oddziałów najmniej licznych.
  4. Przy organizacji nowopowstających oddziałów będą brane pod uwagę preferencje koleżeńskie dzieci.
  5. w przypadku większej ilości chętnych osób o przyjęciu może decydować kolejność zgłoszenia, opinia wychowawcy.


    W celu ułatwienia przygotowania wniosku o przyjęcie dziecka do klasy przygotowaliśmy gotowy druk do wypełnienia - załącznik na dole strony

 

Poniżej informacje ułatwiające określenie preferencji dziecka

 

1. KLASA MATEMATYCZNO– PRZYRODNICZA

Program klasy rozwijającej zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, adresowany jest do uczniów, którzy:

- interesują się otaczającym światem przyrodniczym, czyli są uważnymi obserwatorami

- lubią eksperymentować, badać i wyciągać wnioski

- wykazują właściwą postawę wobec przyrody

- interesują się wiedzą z zakresu chemii, fizyki, biologii lub geografii

- lubią zajęcia w terenie a przy tym są uważni, cierpliwi i zdyscyplinowani

- sprawnie wykonują rachunki w zakresie czterech działań

- potrafią sprawnie posługiwać się kalendarzem i czasem i wykonywać obliczenia
 w sytuacjach praktycznych

- potrafią rozwiązywać zadania matematyczne o podwyższonym stopniu trudności,

a także rebusy, łamigłówki, sudoku i inne

- potrafią logicznie myśleć

- potrafią i lubią szukać nietypowych i niestandardowych rozwiązań zadań nie tylko matematycznych

- potrafią mobilizować się do samodzielnej i systematycznej pracy

- lubią poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, czyli chętnie się uczy i chętnie korzystają
 z literatury popularno-naukowej

- wykazują się samodzielnością i są twórczy w myśleniu

- lubią pracę zespołową, metodę warsztatową, niestandardowe rozwiązania w dochodzeniu
do wiedzy

2.KLASA HUMANISTYCZNA

Program klasy „rozwijającej” humanistyczne zainteresowania, adresowany
 jest do uczniów, którzy:
-chętnie sięgają po książki,
-lubią pisać, wypowiadać się pisemnie, ustnie, i rozwijać swoje umiejętności, zdolności, dowiadywać się więcej o otaczającym ich świecie,
-wykazują się samodzielnością i są twórczy w myśleniu, pomysłowi,
-poszukują i potrafią zdobywać informacje,
-lubią pracę zespołową, metodę warsztatową, niestandardowe rozwiązania w dochodzeniu
 do wiedzy,
-przejawiają aspiracje edukacyjne w obszarze poznawania, poszerzania wiadomości
o Wrocławiu, regionie oraz systematycznego rozwijania sprawności polonistycznych, kompetencji kulturowych.
Szczególnie zapraszamy do współpracy uczniów, którzy chcą:
-ciekawie i aktywnie spędzać czas poświęcony na naukę i zdobywanie nowych doświadczeń,
realizować się twórczo,
-rozwijać wyobraźnię i wrażliwość artystyczną,
-poznać podstawy warsztatu pracy aktora, „język” teatru; obcować ze sztuką,
-uczestniczyć w kulturze, korzystać z ciekawych propozycji kulturalnych Wrocławia.

Niezależnie od ujawnianych predyspozycji każdy uczeń, którego zainteresuje ta oferta
i będzie chciał dołączyć, może znaleźć swoje miejsce w tworzonym zespole, co stanowi dodatkową programową wartość.

 

Lipiec
pnwtsrczptsond
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Poniedziałek, 2017-07-24

Imieniny: Kingi, Krystyna