Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Ubezpieczenia w roku szkolnym 2017/2018


Drodzy Rodzice,
jest możliwość ubezpieczenia dzieci w roku szkolnym 2017/2018 w ramach ubezpieczenia grupowego NNW przygotowanego przez Compensę. Składkę (49zł) należy wpłacać do Skarbników klasowych i własnoręcznym podpisem na imiennej liście należy potwierdzić zapoznanie się z OWU. Składkę należy uiścić do końca września 2017r. Szczegółowe informację są zawarte w załączonych dokumentach.
Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą starać się o zwolnienie z opłaty z jednoczesnym objęciem dziecka w/w ubezpieczeniem - wnioski kierowane do Rady Rodziców należy składać do Wychowawców do końca września.
 
Mariola Charazińska-Kłak
Przewodnicząca Rady Rodziców
 

 

 

08.09.2017r.