Kalendarium

Czwartek, 2019-01-24

Imieniny: Felicji, Roberta

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 81993
 • Do końca roku: 341 dni
 • Do wakacji: 148 dni

Koncepcja pracy przedszkola

 

 

 

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 130

przy ZSP nr 3  WE WROCŁAWIU NA LATA 2015 – 2020.

 

 1. Informacje o przedszkolu.
  1. Przedszkole im.”Bolka i Lolka” należy do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 we Wrocławiu, znajdującego się na w centrum dużego osiedla mieszkaniowego.  W przedszkolu funkcjonuje pięć oddziałów złożonych z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola mieszkają na terenie osiedla, wiele z nich ma rodzeństwo będące  naszymi absolwentami.  Rodzice dzieci chętnie kontaktują się z nauczycielkami i uczestniczą w różnych imprezach organizowanych przez przedszkole.
  2. Kadra  przedszkola  - wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana, i odpowiedzialna:

Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu mają wykształcenie wyższe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Swoje kwalifikacje podnoszą uczestnicząc w szkoleniach zewnętrznych oraz w ramach WDN.

 1. Baza materialna: cztery przestronne sale wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój dzieci, dwa hole wyposażone w pomoce do zajęć dodatkowych. Ogród przedszkola jest ogrodzony, zadrzewiony, znajdują się w nim urządzenia do zabaw. W najbliższej przeszłości planujemy doposażenie go w nowe urządzenia.

 

 

 

MISJA:

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim dzieciom, promuje zdrowy styl życia, przygotowuje przedszkolaków do społecznego i intelektualnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Jest przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i ich rodziców.

 

 

 

 

WIZJA

Zapewniamy harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka

Promujemy nasze przedszkole w środowisku lokalnym,

Tworzymy przyjaznego klimatu do zabawy,

Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa,

Propagujemy zdrowy styl życia,

Aktywnie współpracujemy z rodzicami,

Rodzice są parterami przedszkola i współuczestniczą w procesie wychowawczo – dydaktycznym,

Nauczyciele naszego przedszkola posiadają odpowiednie kwalifikacje,

Stale unowocześniamy bazę przedszkola,

Absolwent naszego przedszkola jest osobą otwartą, twórczą i aktywną.

 

 

Cele

 • Stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju dziecka.
 • Rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem.
 • Kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się.
 • Nauka przez aktywne działanie.
 • Stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem.
 • Głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu samodzielności i niezależności od dorosłych.
 • o      Okazywanie sobie wzajemnej pomocy  dziecko – dziecko, dziecko – dorosły.
 • Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań

 

 

 1. Zadania i sposoby realizacji precyzują roczne plany pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej, będące integralną częścią koncepcji pracy przedszkola.